Utrusta lastbil och andra maskiner med brandsläckare

Du som jobbar med fordon och maskiner är med stor sannolikhet medveten om de risker det kan medföra. Inom maskin och trafik är det viktigt att ha koll på hur du bör agera när en olycka eller ett driftfel inträffar.

Se till att alltid vara redo ifall något av det värsta skulle inträffa - en brand. Allt du behöver för din maskin eller lastbil hittar du hos HLR Hjälpen. Se till att införskaffa det som du behöver så som brandsläckare, brandfilt med mera.

Respektera elden

Bränder inom maskinerier och fordon kan vara omfattande och svåra att beräkna. Detta har du förmodligen själv upplevt om du någon gång har upplevt en brand.

Se till att alltid ha rätt utrustning på plats om något skulle fatta eld. Det finns många olika storlekar och utföranden på brandsläckare att ha i närheten av maskiner och i lastbilar. När olyckan väl är framme är det ovärderligt att kunna släcka en eld på ett par sekunder - innan den växer.

Är någon skadad eller medvetslös?

När elden är under kontroll bör du alltid kontrollera om någon har kommit till skada under olyckan. Säkerställ att eventuella personer är vid medvetande och larma därefter ambulans om skadorna verkar omfattande.

Om personen varken är vid medvetande eller andas behöver du påbörja hjärt- och lungräddning.