Ta hand om din skog

Som skogsägare sitter man inte bara på en hög med pengar eller perfekta jaktmarker. Man har också ett ansvar att förvalta skogen och hålla den vid god hälsa. Och det kräver inte bara kontinuerligt underhåll, du behöver också stora maskiner eller betala för tjänster för att skogen ska må bra. 

Som skogsägare är det upp till dig att planera när det är dags att röja skogen. Du behöver också betala för och utföra nyplantering av nya träd. Själva skogsskötseln är viktigaste för att en skog ska må bra. Om du äger 100 hektar skog, är det ungefär tio miljoner kronor att förvalta. Men man ska tänka på att har man en skog som är välskött så är det en bra investering både för dig och dina kommande generationer i framtiden. Man bör sköta sina åtgärder såsom att röja i skogen och gödsla den och se till att både gallra och sedan slutavverka skogen i tid för att få ett högre ekonomiskt utbyte av den.

Det är viktigt att du som skögsägare funderar ut vad du vill med din skog när den är redo för slutavverkning. Detta sker då skogen är någonstans mellan 70 och 120 år gammal. Avverkar man den för tidigt och träden fortfarande växer så förlorar man framtida tillväxt och därmed intäkter. Väntar du däremot för länge minskar tillväxten, skederisken ökar och skogen kan förlora i värde.

Klarar man inte av eller har inte tiden att ta hand om skogen riskerar man att den sjunker i värde och blir svag. Utan korrekt skötsel kommer gallringarna att bli sena, träden blir svaga och marklevande växter kan dö om skogen får växa hejvilt och täcka för hela skyn för de mindre plantorna. Har man inte tiden ska man alltså lämna över ansvaret till en skogsförvaltare. Se till att hitta en lämplig person som erbjuder denna tjänst: de måste se efter skogen som om det vore deras egen och ett förvaltningsarbete är ett långsiktigt arbete: det är inget ansvar man tar på sig hur lätt som helst. 

Om du planerar på att sköta allting själv, kommer du ändå att behöva hjälp. För dig som inte kan så mycket som skogsskötsel har skogsstyrelsen många goda råd och tips som du kan ta del av. Se till att ta reda på fakta och fundera på vad du vill ha ut av ditt skogsbruk. 

En skog ska inte bara röjas och få nyplanteringar. Nyplanteringar måste få plats att växa någonstans och för det så krävs det gallring. Det är då man formar skogen som man önskar: kanske för att bevara ett trädslag, bevara en viss miljö eller för att ta bort de största träden för att ge de mindre en chans. Gallringen kan man göra själv, men det kräver stora maskiner som klarar av detta. En sådan maskin är kostsam, men också en bra investering eftersom den kan säljas tillsammans med skogen om du så önskar. Skogmaskiner kommer oftast med utbildning, inte bara för att du ska veta hur den fungerar, utan också för att du ska vara en bra förare i skogen och kunna de regler och stadgor som finns.