Rivning

Har du en byggnad som bara tar plats och kanske är fallfärdig eller du vill bygga nytt? Att riva din byggnad är en lätt match med rätt verktyg. Något att tänka på är att alla byggnader som kräver bygglov behöver ett rivningslov, men reglerna skiljer sig åt i olika kommuner och bäst är att ta kontakt med stadsbyggnadskontoret för att få veta vilka regler som gäller för din byggnad. Du behöver dessutom göra en rivningsanmälan och bifoga en rivningsplan till din kommun.

För att riva en byggnad kan det räcka med handkraft och lite vilja. Men är det ett större projekt kan du behöva hjälp av maskiner. En hjullastare kan fungera bra för ändamålet men räckvidden är inte så lång och säkerheten för föraren är inte optimal då saker kan välta eller falla på ett sådant sätt att föraren blir skadad. Det finns specialbyggda maskiner som hanterar rivning och har bra räckvidd och rivningsskydd. Anlita en rivningsfirma att ta hand om jobbet och rivningsmaterialet, så forslar dom bort det åt dig.