Hållbart byggande

Mer och mer fokus läggs på hållbart byggande i samhället idag. Detta är inte bara något som staten och kommuner lägger fokus på utan även företag och privatpersoner. Hållbart byggande har flera viktiga aspekter som måste tas i åtanke redan i planeringsstadiet. Här tittar vi närmare på vad detta kan betyda.

Ekologiskt

I det ekologiska perspektivet av hållbart byggande måste man bland annat titta på byggnadens miljöpåverkan och hur dess livcykel kommer att se ut. Man måste även ta hänsyn till de ekosystemtjänster som finns tillgängliga och klimatanpassningarna som behövs göras. Resurssparande och miljöanpassningar ska göras för användning av såväl energi och vatten och mark och andra naturresurser. En fokus på förnybara energikällor bör alltid användas i den utsträckning det är möjligt. I alla dessa aspekter pågår det för tillfället väldigt mycket forskning och nya framsteg görs hela tiden.

Ekonomiskt

Ur ett ekonomiskt perspektiv gäller det att skapa förutsättningar för att bygga bostäder till rimliga kostnader samtidigt som man hushåller med så många resurser som möjligt. Detta betyder även att sätta upp en målsättning att ha en cirkulär ekonomi som bidrar till resurseffektiva kretslopp. Med den bostadsbrist som finns i många delar av Sverige är de ekonomiska förutsättningarna ofta mycket positiva, men det kan fortfarande presentera utmaningar när så mycket annat måste tas i åtanke och byggnaden av något som lägenhetshus kan ta så lång tid.

Socialt

De sociala perspektivet tittar mycket på tillgängligheten av byggnader så de kan användas även av personer med nedsatt rörelseförmåga. Men det betyder även att man måste skydda människor från allt från höga ljudnivåer till kemiska ämnen eller andra hälsorisker som anses som oacceptabla.

Renovering

Men allt detta är inte bara fokuserat på nybyggen utan påverkar likväl byggnader och fastigheter i behov av renovering. Hållbart tänkande måste även appliceras på byggnader när de renoveras för att få en chans att nå det mål vi försöker skapa med hållbart byggande.