Fixa dräneringen runt huset

Dränergein kring huset är något man gör för att hålla fukten borta från huset och görs i ett antal olika steg. Exakt vad dessa steg dock kommer att vara beror dock på vilket system man använder sig av.

Innan vi går in på processen är det ju värt att påpeka att det även finns system som DryProtect som installeras inifrån och på så sätt kan hoppa över mycket av de omfattande delarna av den normala processen. Följ länken ovan för att läsa mer om detta alternativ.

Det första steget vid dränering är att gräva upp marken kring huset. Detta gör man antingen en eller två sidor åt gången. Anledningen till detta är att om man skulle gräva upp fler sidor kan man faktiskt underminera husgrunden, vilket är något man aldrig vill göra. Detta betyder ju också att om man hyr in någon med en grävare kommer man att behöva göra detta två eller fler gånger innan arbetet är klart. Se då till att boka in personen i fråga i god tid så inte arbetet bara blir halvfärdigt och sedan måste man vänta en eller flera veckor innan det kan fortsätta.

I botten på direkt som grävts kommer man sedan lägga ned en dräneringsslag med en lutning mot avloppet. Först lägger man dock ned lite grus och en speciell dräneringsduk. Duken viks sedan över slangen och allt täcks helt och hållet med grus. Denna slag kommer inte bara ta itu med det vatten som tränger nedåt i marken utan även det som kommer underifrån. 

Många väljer även att isolera källarväggarna utifrån medan marken är uppgrävd. Detta är ett bra tips om man har planerat att använda källaren som ett boende utrymmet. Det blir annars svårt att få en bra miljö där nere. I samband med detta är det dock även viktigt att se till att källaren har tillräckligt bra ventilation, annars kommer man också riskera fuktproblem.