Extrema fordon – Bagger 288

De flesta förknippar en grävmaskin med en stor traktorliknande fordon som gräver vid byggarbetsplatser. Dessa är visserligen stora men inte i närheten av Bagger 288.

Detta är nämligen en av världens absolut största grävmaskiner och är en Skovelhjulsgrävmaskin. Men det är inte bara en av de största grävmaskinerna utan en av de världens största fordon som tar sig fram på land.

Bagger 288 är konstruerad för att möta de krav som finns vid extra stora gruvarbeten. Fordonet är konstruerat av Kruppkoncernen och används idag för arbete i gruvor kring det stora gruvområdet vid Rhen.

Maskinen mäter 220 meter och är ca 100 meter hög. Någon större hastighet kommer den inte upp i men det är inte heller dess styrka. Det är däremot grävkapaciteten. På en dag kan Bagger 288 gräva upp 240 000 ton massa. I jämförelse kan sägas att detta skulle vara lika mycket som en fotbollsplan som grävs bort. Men detta då med ett djup på 30 meter.