Ett nytt sätt att få in ljus på kontoret

Stora hus med kontor i våning på våning kan upplevas ganska dystra på insidan. Det är lätt att det blir mörkt utan dagsljus och idag är många kontor fönsterlösa. Det finns en smart lösning som innebär att man för ner dagsljus på taket av byggnaden. Sedan leder man ljuset via fiberoptik in till kontoren långt ner och långt in i huset. Det är ett naturligt och hälsosamt ljus och du borde ta en titt online på det om det låter intressant.

Belysning på hemmakontoret

Säkert har många det senaste året upplevt att kontoret hemma inte är optimalt, vare sig med möblering eller belysning. Båda sakerna är emellertid ganska lätta att åtgärda. Det är inte rätt att låta kökslampan vara din arbetsbelysning. Som allmänbelysning kan den fungera men din arbetsyta måste ha en särskild belysning.

Regler för kontoret

Är du anställd på ett kontor gäller särskilda regler som Arbetsmiljöverket har utarbetat. Där talas det om en ljusstyrka som inte får underskridas och där finns även rekommendationer om hur arbetsytan ska vara belyst. Där finns även regler som beskriver hur du ska undvika reflexer och bländning vid bildskärmsarbete. Arbetsplatsbelysning ska också medverka till att skapa trivsel.