En bökig nödvändighet

När ett stambyte ska ske i en större fastighet är det många planeringsfaser inblandade. Om fastigheten dessutom är ett bostadshus kan många logistiska utmaningar komma att uppstå.

Stammen - en viktig stomme

Med "stammar" i en fastighet menas allt som har med omloppet att göra - för vatten, elektricitet och ventilation. Detta omfattar alltså ledningar, kablar, kontakter, rör, lufttrummor och kassetter. Materialen byts ut med tiden till följd av förslitning. Om du är osäker på hur stammarna går i just din fastighet så kan du hitta ritningar över detta!

Processen

När stambytet väl ska gå av stapeln sker arbetet i faser som sprids ut över fastighetens område. Arbetet behöver utföras i moment och tar lång tid då samtliga moment måste utföras konsekvent och samordnat.

Under arbetets gång stängs samtliga ledningar i fastigheten av vilket innebär att tillgång till exempelvis dusch och toalett inte finns. Om du bor i fastigheten blir det således svårt att uträtta diverse behov. Som boende får du vanligtvis tillgång till andra faciliteter i samband med stambytet.

Tids nog

Tålamod är ett nyckelord i detta sammanhang, oavsett om du är boende eller arbetande. Du kan märka av underliga odörer och oväsen. Du upplever det förmodligen som störande men det är viktigt att komma ihåg att det är fullt normalt!