Markarbete

I likhet med att det finns en mängd mindre handverktyg som passar för olika funktioner finns det idag större maskiner som är tillverkade för att möta olika behov.

Då dessa är betydligt dyrare att konstruera och att driva är det inte sällan att man försöker bygga fordon och maskiner som har flera olika funktioner. Detta för att exempelvis kunna utnyttja styrkan hos fordonet vid olika lyft, drag eller grävmoment. Samtidigt konstrueras även större maskiner för en enda uppgift. Men då handlar det oftast om maskiner som är tillverkade för stora företag och det blir därmed sällan något som en privatperson eller mindre företag köper in.

Ett lysande exempel på kombimaskiner är hjullastaren. Det är ett av de fordon som kan ses på alla möjliga arbetsplatser, byggarbetsplatser och liknande.

En hjullastare är ett terränggående fordon utrustad med vanligtvis gummihjul och försedd med hydraulisk manövrerad skopa. En hjullastare är utformad på så sätt att den skall vara effektiv på att lyfta sten, jord och snö exempelvis för att sedan tömma lasten på ett lastbilsflak eller liknande.

Tyngre hjullastare är dessutom ofta utrustade med fyrhjulsdrift. Tyngre hjullastare har även det man kallar för midjestyrning vilket medför bättre manöverbarhet och en stabilare kurvtagning.

Hjullastare finns i flera olika modeller så som exempelvis kompakta hjullastare (som är mindre och används vid exempelvis byggarbetsplatser) och redskapsbärare (är små hjullastare med hög hydraulisk kapacitet). Redskapsbärare är också i regel försedda med redskapsfästen vilket möjliggör att hjullastaren kan växla mellan flera olika verktyg och redskap som pallgafflar och snöskopor. Det är just dessa mindre och enklare verktyg som dessa hjullastare främst är avsedda att användas med.